Studieliv Økonomi

SU – Fribeløb – Hvor meget må du tjene ved siden af din SU?

Hvor meget må du tjene ved siden af din SU? Et spørgsmål mange frustreret studerende stiller sig selv hvert år, og som faktisk er ret simpelt at svare på.

Egentlig findes der en ganske udemærket hjemmeside til dette svar: http://www.su.dk Problemet er bare, at de ikke har gjort det særligt overskueligt at finde frem til svaret.. Faktisk skal du klikke en del rundt på deres hjemmeside, før du finder det. Men bare rolig, svaret står på siden her, og derudover får du en guide til, hvordan du kan se, hvor meget du har tjent i år.

Fribeløb er det beløb, du højest må tjene ved siden af din SU. Dit fribeløb beregnes helt automatisk og bliver udregnet på årsbasis. Dvs. at du faktisk kan optjene hele fribeløbet over sommerferien, og så bare slappe af og nyde studelivet resten af året – det er sku ret lækkert!

For lige at gøre det hele lidt mere forvirrende, så har staten besluttet, at der er forskellige satser for dit fribeløb, alt efter hvilken type uddannelse du er på. Men her er det også afgørende, om du har valgt SU fra, er på orlov, i lønnet praktik eller ligende.. Forvirret??

Satser for fribeløb 2017

www.su.dk har af en eller anden mærkelig årsag valgt at bruge de tal, du må tjene efter, du har betalt arbejdsmarkedsbidrag på 8 %.. Et beløb som alle i arbejde skal betale af deres løn.. Og da vi her vil se, hvad man må tjene igennem sit arbejde, så giver det ikke mening, at skrive beløbet efter arbejdsmarkedsbidrag.

Det eneste du ikke skal betale de 8 % af, det er din SU, sygedagpenge, arbejdsløshedsdagpenge, pension, sociale ydelser, efterløn, folkepension og førtidspension.

Tallene der står nedenfor, er derfor pålagt de 8 % så du kender, det præcise tal du må tjene om måneden før SKAT.

En ting som er vigtigt at huske er, at tallene ikke er gældende pr. måned. Det vil sige, at du godt må tjene 100.000 kr. hen over sommeren, og så nyde studielivet resten af året. Det eneste du ikke må, det er blot at overskride fribeløbet på årsbasis, altså fra januar til december.

Laveste fribeløb – ungdomsuddannelser

Beløb du må tjene de måneder, hvor du får SU på en ungdomsuddannelse 8.318 kr. per måned

 

Laveste fribeløb – videregående uddannelser

Beløb du må tjene de måneder, hvor du får SU på en videregående uddannelse 13.120 kr. per måned

 

Udover disse beløb, er der mulighed for at have et højere fribeløb. Der ses her på to muligheder som begge er gældende for alle ungdomsuddannelser og videregående uddannelser.

Mellemste fribeløb

Beløb du må tjene de måneder, hvor du får SU på en ungdomsuddannelse eller en videregående uddannelse 20.776 kr. per måned

Dette beløb er gældende, hvis du er indskrevet på et uddannelsessted men har valgt din SU fra eller simpelthen ikke har søgt SU.

Eller hvis du er indskrevet på et uddannelsessted, men ikke har ret til SU grundet følgende:
– Du har orlov fra uddannelsen
– Du er i lønnet praktik, herunder elevløn eller erhvervsuddannelse
– Du er erklæret studieinaktiv

Højeste fribeløb

Beløb du må tjene de måneder, hvor du får SU på en ungdomsuddannelse eller en videregående uddannelse 39.989 kr. per måned

Dette beløb er gældende, hvis du ikke har ret til SU grundet følgende:
– Du er ikke under uddannelse
– Du ikke har flere SU-klip til din igangværende uddannelse og samtidigt ikke modtager slutlån
– Du får en anden form for offentlig støtte, som skal dække dine leveomkostninger i en periode, hvor du ellers var berettiget til SU
– Du endnu ikke er fyldt 18 år (Når du fylder 18 år, er dette gældende kvartalet ud)
– Du går på en uddannelse, som ikke er godkendt til SU
– Du vælger slutlån fra eller ikke har søgt om slutlån
– Du er under en uddannelse som forsker efter din kandidat
– Du ikke er dansk statsborger og ikke er ligestillet med danske statsborgere
– Du er ved politiets grunduddannelse eller kriminalforsorgens uddannelse til fængselsbetjent, gennemgår perioder med praktik, der ikke giver ret til SU, eller har lønnet orlov fra en af disse uddannelser.

Forhøjelse af fribeløb

Hvis du har fået et barn, imens du er igang med en ungdomsuddannelse eller en videregående uddannelse, stiger dit fribeløb med 2.507 kr. per måned, per barn du har under 18 år. (Som om man har tid til at arbejde ekstra med børn..)

 

Periodisering af din indkomst

Hvis du ligesom mig tænker, jamen hvad så når jeg er færdig med min uddannelse og regner med at tjene en masse penge, kan jeg så stadig risikere at skulle betale su tilbage, hvis jeg overskrider mit fribeløb for de måneder, hvor jeg var på uddannelse?

Nej bare rolig, der er heldigvis den regel, at www.su.dk kun ser på din indkomst og dit fribeløb i de måneder, hvor du er indskrevet på en uddannelse. Derfor kan du tjene lige så mange penge, som du har lyst til, når du er færdig med din uddannelse.

 

Hvor meget har du tjent i år?

Nu ved du så, hvor meget du må tjene om måneden og om året, det næste problem er så at finde ud af, hvor meget du egentlig har tjent indtil videre?? – For hvem gemmer lige alle sine lønsedler? – medmindre de selvfølgelig er sendt til din www.e-boks.dk – Men selvom de er gemt der, er der faktisk en smartere måde at finde ud af, hvor meget du har tjent indtil videre.

Her er svaret www.skat.dk – Meget kan man sige om SKAT, men der er sku nogen ting, de har styr på. – start med at gå ind på www.skat.dk – Herefter starter du med at logge på.

Efter du har logget på, kommer nedenstående billede frem. Her trykker du på “søg indkomstoplysninger”

Nu kommer du så frem til dette billede. Her kan du vælge, hvilket år du vil se dine indkomstoplysninger fra, om de skal være detaljeret eller summeret. For at få det nemmeste overblik, trykker du der hvor den røde pil peger.

Når du har trykket der, kommer din skattemappe frem. Her kan du se hvad du har tjent igennem hele året ved dine forskellige jobs. Hvis du har haft flere jobs, vil de alle stå her. Nu skal du blot lægge tallene sammen, og så kan du se, hvor meget du indtil videre har tjent i år. –  Det er vigtigt at sige, at SU også står her. Dette skal du selvfølgelig ikke medregne, da der kun ses på din indkomst ved siden af SU.

 

Eksempel:

Lad os sige at du går på en videregående uddannelse og kun har ret til det laveste fribeløb på de 13.120 kr. om måneden. – Dette ganger vi med 12 for at se, hvor meget vi tjener på et helt år.

13.120 * 12 = 157.440 kr. må vi i dette eksempel tjene ved siden af SU’en på et helt år.

Lad os nu sige at du har været inde på www.skat.dk og set hvor meget du har tjent indtil videre. – Du finder frem til at du har tjent 132.500 kr.

157.440 – 132.500 = 24.940 kr. må du altså tjene resten af året.

Lad os sige at vi er i starten af oktober og derfor har 3 lønsedler tilbage af året.

24.940 / 3 = 8.313 kr. må du tjene om måneden de næste 3 gange. Det var da egentlig ikke så svært vel? – Nu ved du så, hvor mange vagter du kan sige ja til hos chefen, og om du kan give den fuld skrald med arbejdet hen over julen.

 

Undgå at betale SU tilbage

Hvis det viser sig at, du allerede har tjent for meget ved siden af din SU, eller at du simpelthen ikke kan lade være med at arbejde, fordi du syntes det er så sjovt eller blot vil styrke dit CV, så er der faktisk stadig håb, for at undgå at betale SU tilbage. Det kan du læse om her. –

You Might Also Like

No Comments

    Leave a Reply