Økonomi

Gældssanering, hvad er det og hvordan gør man?

Gældssanering er en ordning, hvor du kan få nedsat din gæld eller slettet den helt, hvis det viser sig at gælden er så håbløs at det vil være helt umuligt for dig at betale den tilbage.

Gældssanering er en ordning som giver dig mulighed for at blive fri for en håbløs gæld. Dette kan enten gøres ved at slette gælden helt eller, som i de fleste tilfælde, nedsætte den til et beløb, som du vil have mulighed for at betale. Det kan enten være ved at betale et engangsbeløb, eller ved at lave en afdragsperiode på typisk 5 år. Ved at afdrage over 5 år, bliver der fastsat et rådighedsbeløb som du skal leve for. Dette rådighedsbeløb bliver fastsat efter alle dine faste udgifter er betalt, altså et beløb der er til rent forbrug. Alt hvad du tjener over dine faste udgifter samt dit rådighedsbeløb, bliver brugt til at afdrage på din gæld.

For at illustrere det lidt nemmere, kan vi se på et eksempel.

Vi antager at du er enlig uden børn og at du har en månedlig indkomst på 15.400 kr. efter skat.

Ud af de 15.400 kr. skal der trækkes dine faste udgifter fra. Det er ikke alle faste udgifter som kan tilføjes her. Der er nogle regler for hvilke udgifter som kan trækkes fra, de vil blive gennemgået efter eksemplet. Men lad os sige at du har udgifter for 6.000 kr. om måneden, så har vi 9.400 kr. tilbage. Ud af dem skal der afsættes et rådighedsbeløb. Dette er i 2017 fastsat til 6.150 kr. Trækker vi det fra de 9.400 kr. er der nu 3.250 kr. tilbage.
De 3.250 kr. skal nu hver måned bruges til at betale af på din gæld i 5 år. Det vil sige at efter 5 år, vil du have betalt 195.000 kr. til dine kreditorer og din gæld er nu ude af verden. Det er uanset hvad gældens størrelse har været tidligere. om det så er 400.000 kr. eller 700.000 kr. nu vil gælden være væk. Det kan så påpeges at hvis gælden nu kun har været på 150.000 kr. Ville det ikke havde været behov for at lave denne plan. Man kan sige at hvis du laver et godt budget, vil du have en oversigt over hvor mange penge du vil have mulighed for at betale af, og derved se hvor hurtig du ville kunne blive gældsfri, ved egen hjælp.

Gældssanering med samlever

Hvis du har en samlever eller ægtefælle, så vil vedkommenes løn også blive medregnet i budgettet. Dette er også selvom at personen ikke hæfter for gælden. Dog bliver rådighedsbeløbet, efter 2017 satserne, sat op til 10.430 kr. Hvis gælden er optaget før du er flyttet sammen med personen, så vil de månedlige afdrag til gælden, blive beregnet ud efter kun din indkomst. Her bliver dine faste udgifter sat til halvdelen af husstandens faste udgifter og dit rådighedsbeløb bliver nu sat til 5.215 kr. istedet for de tidligere 6.150 kr. Dette skyldes at der er færre udgifter pr. person, når man bor flere sammen.

Gældssanering med børn

Hvis du eller i har børn sammen, vil udgifterne til børnene kunne indgå i de faste udgifter, men kun hvis jeres udgifter overstiger indtægterne. Udgifterne her vil være omkring pasning af barnet. Hvis barnet har særlige behov, så vil udgifterne altid indgå i de faste udgifter.
Hvis du har børn vil rådighedsbeløbet ydeligere blive forhøjet med et beløb om måneden, uanset om du er enkel forsørger, eller om i er to til det. Beløbet afhænger af barnets alder.

Fra fødsel til det fyldte 2 år. = 1.410 kr.
Fra 2 år. til det fyldte 7 år. = 1.810 kr.
Fra 7 år. og indtil det fyldte 18 år. = 2.600 kr.

Hvilke faste udgifter tæller

 • Rimelig boligafgift inklusiv el, vand og varme. Huslejen skal vurderes ud fra husstandens størrelse.
 • Udgift til samvær med dine børn (oftest transportudgifter)
 • Udgifter til A-kasse, fagforening og efterlønsbidrag
 • Udgift til børnepasning (dog ikke privatskole, medmindre det er til særlige behov.)
 • Bidragsforpligtelse til børn og fraskilt ægtefælle
 • Udgifter hvis du har særlige behov (medicin, behandlinger osv.)
 • Ydelser på gæld som ægtefællen hæfter for
 • Transportafgifter over 750 kr. Dette er enten offentlig transport eller bil. Det bliver kun godkendt hvis der er ekstraordinære hensyn der gør at prisen er så høj. Udgifter til bil dækkes kun, hvis der ikke er mulighed for offentlig transport.
 • Udgifter til medlemskab af trossamfund

Hvordan søger man det

Der er mange virksomheder som siger at det er besværligt at søge selv, og at det ofte resultere i et afslag hvis du gør det på egen hånd. Dette siger de kun, for at få dig til at købe hjælp til gældssaneringen af dem, og ikke engang med deres hjælp er der nogen garanti for at du bliver tildelt gældssanerning.

Det er helt gratis at søge og de udgifter der er til skifterettens advokat bliver også dækket af statskassen. Hvis du har behov for ydeligere rådføring fra en anden advokat, da skal du selv betale udgifterne hertil.

Du kan læse om hvilken retskreds du skal søge til her, samt finde ansøgningsskemaet på siden her. www.domstol.dk

You Might Also Like

No Comments

  Leave a Reply